ذخیره گندم در آذربایجان شرقی به اندازه کافی است

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان شرقی گفت گندم و ارد به اندازه کافی و تا فروردین ماه سال اینده در سیلوی این استان ذخیره سازی شده است.

به گزارش سراب نیوز، شاهدی در کارگروه ارد و نان شهرستان سراب با تاکید بر ضرورت تعادل سازی سهمیه سرانه شهری و روستای گفت:سرانه سهمیه شهر‌های این شهرستان حدود ۱۰ کیلو و سرانه مناطق روستایی کمتر از ۸ کیلوست که نیازمند تعادل سازی است.

فرماندار سراب نیز با اشاره به فرارسیدن فصل زمستان و مسدود شدن راه ارتباطی روستا‌های صعب العبور در زمان بارش برف افزود: با توجه به بسته شدن راه‌های ارتباطی برخی از مناطق و نبود امکان تردد جهت پیشگیری از کمبود نان نیاز است که سهمیه یک ماهه اهالی ساکن در این روستا‌ها یکجا تخصیص داده شود.

جهانی با اشاره به افزایش ۳ برابری جمعیت شهرستان در تعطیلات توروزی و فصل تابستان و همچنین تردد مسافران در زمان گردشگری خواستار افزایش سهمیه ارد تخصیصی شد.