۱۵ سال دیگر می توانید با یک میلیارد تومان ملک بخرید؟

خبر افزایش وام حساب‌های جوانان بانک مسکن در رسانه ها منتشر شده است و جویندگان وام مسکن با هیجانی خاص در جستجوی شرایط اخذ این وام هستند.

مهدی مستفید یکی از افراد خبره و قلم پرور شهرستان سراب با ارسال یادداشتی به سراب نیوز در خصوص وام یک میلیاردی مسکن نوشت: خبر افزایش وام حساب‌های جوانان بانک مسکن در رسانه ها منتشر شده است و جویندگان وام مسکن با هیجانی خاص در جستجوی شرایط اخذ این وام هستند.

افراد بالای ۱۸ سال می توانند با گشایش حساب جوانان بانک مسکن و واریز ماهانه ۲۰۰ هزار تومان در طول ۱۵ سال واجد شرایط وام یک میلیاردی بانک مسکن خواهند شد.

قدرت یک میلیارد تومان بعد از ۱۵ سال یعنی در سال ۱۴۱۴ چقدر خواهد بود؟

برای فهم میزان ارزش و قدرت یک میلیارد تومان در ۲۵ سال آینده با نگاهی به گذشته سعی می کنیم چراغی برای فهم آینده بیابیم؛ در سال ۱۳۸۴ قیمت متوسط یک متر آپارتمان در تهران ۶۵۰ هزار تومان بوده است، ۱۵ سال بعد در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت آپارتمان در تهران ۲۳ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان بوده است ، یعنی در عرض ۱۵ سال قیمت مسکن ۳۶/۷۲ برابر بیشتر شده است.

باید توجه کرد که میانگین تورم اقتصاد ایران در ۱۵ ساله ۸۴تا۹۹ بر اساس اعلام بانک‌مرکزی ۲۲/۰۶ درصد بوده است

اگر دولتهای آتی نیز بتوانند نرخ تورم را به طور متوسط در حدود ۲۲/۰۶ در سال نگهدارند (که نیازمند گشایش های محسوسی در اقتصاد کشور است)، قدرت خرید یک میلیارد تومانی که برای خرید مسکن به صاحبان حساب‌های جوانان سال ۱۴۰۰ داده خواهد شد، با کاهش ۹۷/۳ درصدی معادل ۲۷ میلیون و ۲۴۷ هزار تومانِ سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

بر اساس تحلیل آمار تورمی ۱۵ ساله ۹۹_۸۴ پیش بینی می شود در سال ۱۴۱۴ یعنی زمان پرداخت وام یک میلیاردی بتوان با آن ۱/۱۴ متر آپارتمان در منطقه متوسط تهران خرید!! یعنی متوسط قیمت آپارتمان در تهران در آن زمان حدود ۸۷۳ میلیون تومان خواهد بود!! ترکان ایران اصطلاحی دارند (یئل یومورتاماق/به فارسی باد تخم گذاشتن)،که به مفهوم “وعده تو خالی دور از تصور” به کار می رود این اصطلاح را می توان به وام یک میلیاردی بانک مسکن در ۱۵ سال بعد هم اتلاق کرد!

آیا مناسب نیست به جای چنین وعده ها و اقداماتی به ظاهر موثر و در حقیقت تو خالی دولت با تمرکز بر بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش درآمدها، کاهش تورم و بهبود قدرت خرید مردم، مشکل مسکن مردم را نیز حل کند؟