شهرام اشرافی رئیس شورای شهر سراب شد

رئیس جدید شورای شهر سراب انتخاب شد

به گزارش سراب نیوز، با آغاز به کار رسمی منتخبین ششمین دوره شواری شهر سراب ترکیب اعضای شورای شهر سراب مشخص شد

در اولین گام شهرام اشرافی به عنوان رئیس شورای شهر سراب انتخاب شد