پاسخ حاشیه ای رئیس شورای شهر سراب در خصوص سوال یک رسانه

اشرافی رئیش شورای شهر سراب در صفحه اینستاگرامی خود جواب سوال یک رسانه را به حاشیه کشانده و رسانه را متهم به بی انصافی و جانب داری کرده است.

رئیس شورای شهر سراب در پیامی اینستاگرامی در پاسخ به سوال سراب نیوز، این رسانه را جانب دار و بی منصف خطاب کرد

به گزارش سراب نیوز شهرام اشرافی رئیس شورای شهر سراب در پیام اینستاگرامی در پاسخ به این سوال که چرا اصحاب رسانه برای جلسات دعوت نمی شوند، ضمن جانب دارانه خواندن این رسانه گفت: لطفا رسانه را شخصی نکنیم.

البته آقای اشرافی شاید متوجه این نکته نشدند که پرسش این رسانه در جهت منافع شخصی نیست بلکه شعارها و وعده های خودشان در تبلیغات انتخاباتی است و اکنون مردم خواهان تحقق آن هستند

همچنین در بخشی از این پیام آقای اشرافی اعلام کردند مردم و رسانه ها میتوانند در جلسات حضور داشته باشند‌، اما سوال این است آقای اشرافی مگر جلسات شواری شهر منظم و سر یک تایم مشخص برگزار شده است؟ و اگر برگزار شده از کدام رسانه یا تریبون زمان آن را اطلاع رسانی کرده اید ؟ یا نکند مردم علم غیب دارند!

در پایان باید بگوییم آقای اشرافی به جای به حاشیه کشاندن خواسته مردم لطفا به فکر تحقق اولین شعار انتخابیتان یعنی اتاق شیشه ای شورا باشید.

 

اما سوال رسانه سراب نیوز چه بود:  سراب نیوز در پستی عنوان کرده بود:

دلیل عدم دعوت رسانه ها به جلسات شورای شهر سراب چیست ؟

اگر اشتباه نکنیم منتخبین فعلی شورای شهر سراب در سخنرانی های انتخاباتی خود از رسانه ای کردن جلسات شورای شهر و دعوت از مردم و اصحاب رسانه جهت حضور در جلسات خبر می دادند و اکنون با گذشت چند ماه از شروع به کار شورای ششم و برگزاری چندین جلسه، هنوز هیچ خبری از دعوت از رسانه ها نیست و باید ببینیم چرا منتخبین شورای شهر جلسات را به تنهایی برگزار می کنند.