انتخابات شوراها؛

راهکارهای شناسایی و انتخاب کاندیدای اصلح

به گزارش سراب نیوز سید محمود حضرتی در گزارشی به راهکارهای شناسایی و انتخاب کاندیدای اصلح از بن تمام شرکت کنندگان برای شورای شهر، نوشته است که در این بخش چکیده ای از این راهکار ها را می خوانید.

راهکارهای شناسایی و انتخاب کاندیدای اصلح، چندین دوره ای که از عمر شوراهای اسلامی می گذرد ترکیب های مختلفی از افراد با تخصص و تشخص های مختلف در آن حضور یافته اند. اما در اغلب موارد بویژه در شهر سراب عملکرد شورای شهر با وضع مطلوب فاصله زیادی داشته و حداقل انتظارات را برآورده نساخته است و احیانا اگر عضو یا اعضای متناسبی هم در جمع شورا حضور داشته، قربانی جمع نامتناسب و فاقد ویژگی های لازمه اعضای شورا، شده اند.

با نگاهی اجمالی به عملکرد فردی و جمعی اعضای شورای شهر می توان گفت که مهمترین مشکل اعضای نامرتبط با شورا؛ نداشتن تخصص و تجربه مرتبط، تعهد اخلاقی و اجتماعی و شجاعت سیاسی بوده است. بطوری که حتی اگر در مواردی فردی با تخصص مرتبط به عضویت شورای شهر درآمده بدلیل نداشتن تجربه کاری و اداری مرتبط، تعهد اخلاقی و یا شجاعت سیاسی، نتیجه حداقلی مطلوب حاصل نشده است. این در حالی است که شورای شهر در قیاس با مجلس شورای اسلامی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است؛ به این دلیل که تصمیمات آن نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی، ارتباط ملموس و مستقیمی با سرنوشت و زندگی شهروندان حوزه مربوطه دارد.

بنابر آنچه آمد در انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر باید وسواس و دقت بیشتری منظور شده و افزون بر آنکه می بایستی افرادی با تخصص ها و تجربه های مرتبط با شورای شهر برگزیده شود، تعهد اخلاقی و شجاعت سیاسی آنها نیز باید مطمح نظر باشد.

پس از مشخص شدن ویژگی های ضروری اعضای شورای شهر، پرسش بعدی این است که چگونه می توان افرادی متخصص، مجرب، متعهد و شجاع را تشخیص داده و برگزید؟

اگرچه احتمالا مولفه های تخصص و تجربه در اغلب موارد با مطالعه رزومه افراد و ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و با خطای کمتری قابل تشخیص باشد، اما سنجش تعهد و شجاعت افراد کار ساده ای نیست و مستلزم تحقیق، وسواس و دقت بیشتری است. به همین سبب ملاحظه بیوگرافی و رزومه کاندیدا برای تعیین میزان تعهد و شجاعت او، کفایت نخواهد کرد بلکه لازم است که سوابق اجتماعی و سیاسی او نیز بدقت مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تعیین میزان پایبندی نامزد مورد نظر به اخلاق و ارزش های فرهنگی و اجتماعی، قانون و قراردادهای عمومی، موضع گیری یا عدم موضع گیری او در خصوص مسائل ضروری اجتماعی و بویژه مشکلات و مقولات شهری و منطقه ای در گذشته مطالعه گردد.

در این مرحله هم اگر کاندیدایی دارای تعهد، تخصص و تجربه مرتبط و مفید باشد اما فاقد شجاعت سیاسی، اجتماعی و فردی لازم باشد، گزینه مناسبی برای انتخاب نخواهد بود. چراکه تجربه نشان داده است چنین افرادی اغلب در مواجهه با کم کاری و بد کاری ها، فسادها و اعمال غیرقانونی، دچار انفعال شده و سکوت و محافظه کاری را بر بیان صریح و شفاف مسائل ترجیح می دهند، و در مواردی معاملات سیاسی و اقتصادی پشت پرده را بر دفاع از حقوق حقه شهروندان و موکلین، ترجیح می دهند./ سید محمود حضرتی