استاندار اذربایجان شرقی گفت؛

جدایی مهربان از سراب نیاز به همراهی شربیان و دوزدوزان دارد

چندی است که زمزمه هایی در سطح شهرستان مبنی برا جدایی مهربان از سراب شنیده می شود که اخبار گاه و بی گاه از مسئولین و بعضا از مقامات بر این شنیده ها قوت می بخشد که مهربان سودای جدایی دارد و می خواهد از سراب جدا شود.

به گزارش سراب نیوز، چندی است که زمزمه هایی در سطح شهرستان مبنی برا جدایی مهربان از سراب شنیده می شود که اخبار گاه و بی گاه از مسئولین و بعضا از مقامات بر این شنیده ها قوت می بخشد که مهربان سودای جدایی دارد و می خواهد از سراب جدا شود.
بر این اساس امروز پایگاه خبری تبریز من از نشست استانداری آذربایجان شرقی گزارشی تهیه که در بخشی از گزارش محمدرضا پور محمدی با اشاره به مُنفک شدن مهربان از سراب اشاره کرد و گفت: برای اینکه مهربان از سراب جدا شود همراهی اهالی شربیان و دوزدوزان ضروری است.

وی درباره مُنفک شدن بخش مهربان از سراب هم گفت: اهالی شهرهای شربیان و دوزدوزان باید همراهی کنند تا این امر مهم پیگیری شود اما باید شاخص هایی از قبیل فاصله از مرکز استان، جمعیت حدنصاب و غیره مدنظر قرار گیرد تا پس از جمع بندی های نهایی، آلترناتیوهای دیگری هم مورد مطالعه قرار گیرند.

گفتنی است شهر مهربان سال ۱۳۶۷ پس از تقسیمات کشوری از شهرستان اهر جدا و به شهرستان سراب پیوست .