رئیس دادگستری سراب خبر داد؛

آزادی محکوم مالی به همت خیرین شهرستان سراب در ایام محرم

سراب نیوز - رحیم استادی رئیس دادگستری سراب از آزادی محکوم مالی با یاری و همت خیرین خبر داد.

به گزارش سراب نیوز، در راستای منویات رئیس معزز قوه قضائیه مبنی برکاهش جمعیت کیفری، طی کمک مالی خیرسرابی به مبلغ دویست میلیون ریال یکی از زندانیان محکوم مالی آزاد و زمینه آزادی یکی دیگر از زندانیان فراهم گردید.

عالی ترین مقام قضائی شهرستان سراب ضمن ابراز خرسندی از عمل خیرین سرابی بیان نمودند زندانیان جرائم غیر عمد به واقع مجرم نیستند وبیشتر بعلت مسائل مالی در زندان بسر میبرند که امیدواریم با همت ویاری خیرین،زمینه آزادی بیشتر زندانیان جرائم غیر عمد را فراهم نمائیم.