کل : 1303 امروز : 0
  • تاریخ : سه شنبه - ۲۹ - خرداد - ۱۴۰۳
  • کشت چغندر

    کشت مکانیزه چغندر قند نشایی برای اولین بار در کنگاور

    کشت مکانیزه چغندر قند نشایی برای اولین بار در کنگاور

    امسال برای اولین بار در استان کرمانشاه به صورت مکانیزه کشت چغندر قند نشایی در کنگاور انجام شده است.

    برو بالا