کل : 1262 امروز : 1
  • تاریخ : یکشنبه - ۱۹ - آذر - ۱۴۰۲
  • کاروانسرای شاه عباسی

    کاروانسرای شاه عباسی یادگاری از دوران صفویان

    کاروانسرای شاه عباسی یادگاری از دوران صفویان

    اروانسراها از بناهای تاریخی هستند که ایرانیان در ابداع و احداث آنها پیشگام بوده‌اند و اغلب این ابنیه ها با مقاصد نظامی و تسهیل ارتباط کاروانیان بنا شده اند.

    برو بالا