کل : 1303 امروز : 0
  • تاریخ : دوشنبه - ۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • شاه عباس

    کاروانسرای شاه عباسی یادگاری از دوران صفویان

    کاروانسرای شاه عباسی یادگاری از دوران صفویان

    اروانسراها از بناهای تاریخی هستند که ایرانیان در ابداع و احداث آنها پیشگام بوده‌اند و اغلب این ابنیه ها با مقاصد نظامی و تسهیل ارتباط کاروانیان بنا شده اند.

    برو بالا