کل : 1278 امروز : 0
  • تاریخ : پنج شنبه - ۱۰ - اسفند - ۱۴۰۲
  • اخبار کنگاور

    کشت مکانیزه چغندر قند نشایی برای اولین بار در کنگاور

    کشت مکانیزه چغندر قند نشایی برای اولین بار در کنگاور

    امسال برای اولین بار در استان کرمانشاه به صورت مکانیزه کشت چغندر قند نشایی در کنگاور انجام شده است.

    برو بالا