نبود تیر برق در محله شهید علوی اقدم سراب و پاسخ مدیر توزیع برق سراب

با نشر گلایه یکی از شهروندان در خصوص نبود روشنایی کافی در محله صبای 3 کوچه شهید علوی اقدم، رئیس اداره توزیع برق شهرستان سراب پاسخ داد.

به گزارش سراب نیوز، یکی از شهروندان ساکن کوچه شهید علوی اقدم سراب با ارسال پیامی به شهروند خبرنگار عنوان کرد: اهالی بن بست صبای ۳ کوچه شهید علوی اقدم از حق طبیعی خود یعنی بهره مندی از روشنایی در کوچه بهره مند نیستند.

این شهروند عنوان کرد: پیرو نبود روشنایی در این منطقه و احتمال بروز مواردی همچون سرقت به دلیل نبود روشنایی مرابت از فرمانداری سراب پیگیری شده که وی خطاب به رئیس اداره برق شهرستان سراب خواستار رفع مشکل نبود روشنایی در آن منطقه شده است ولی با مراجعه های مکرر به اداره برق شهرستان سراب، آن اداره از پاسخگویی خودداری می کند و خواستار رسیدگی مسئولین ارشد شهرستان هستیم.

بعد از گلایه مطرح شده توسط شهروندان،آراسته مدیر توزیع برق شهرستان سراب در خصوص مطلب عنوان شده برای کوچه شهید علومی اقدم بیان داشت: اکثر ساختمان های احداث شده در آن منطقه بدون پروانه ساختمانی و به صورت غیرمجاز بنا شده و باتوجه به این مورد مجوز لازم برای قرار گیری در محدوده شهری و بهره مندی از خدمات شهری را از شهرداری دریافت نکرده اند.

او ادامه داد: مدیریت برق سراب با حداکثر مساعدت و بر اساس ماده ۴ استفاده کنندگان غیرمجاز از حامل های انرژی همچون برق، آب، گاز، انشعاب غیر دائم با خذ تعهد ثبتی و بررسی قدمت ساختمان به متقاضیان داده است و اگر بعدا متقاضیان دیگری وجود داشته باشند و بتوانند مجوز های لازم از شهرداری سراب را دریافت و قرارگیری آنان در داخل محدوده خدمات شهری برای این اداره محرز شود، در اسرع وقت نسبت به تیرگذاری محله های اعلامی و ایجاد روشنایی اقدام خواهد شد