طبق اخبار غیر رسمی:

رد صلاحیت ۴ نفر از شهرستان سراب برای انتخابات شورای شهر

طبق اخبار واصله از برخی منابع تاکنون احتمال رد صلاحیت 4 نفر از حوزه انتخاباتی شهرستان سراب وجود دارد.

به گزارش سراب نیوز، طبق اخبار واصه از برخی منابع از مجموع ثبت نام کنندگان در ششمین دوره شواری شهر از حوزه انتخابی شهرستان سراب در مجموع شهر های چهارگانه ۴ نفر رد صلاحیت شده اند.

گفتنی است، طبق این اخبار فردا رای نهایی صادر خواهد شد و بر این اساس اسامی افراد تایید صلاحت شده به صورت رسمی اعلام خواهد شد که تصمیم گیری در خصوص ۵ نفر دیگر هنوز به جمع بندی کامل نرسیده است.

بر این اساس بعد از تصمیم گیری فردا مشخص خواهد شد که به جز ۴ نفر آیا نفرات دیگر نیز رد صلاحیت می شوند یا همان چهار نفر خواهد بود.