تامین اجتماعی شهرستان سراب مدیر جدید خود را شناخت

با انتصاب خانم پریسا بیرنگ به سمت سرپرستی اداره تامین اجتماعی شهرستان سراب ، برای اولین بار یک زن مدیریت این اداره را عهده دار گردید.

به گزارش سراب نیوز، با انتصاب خانم پریسا بیرنگ به سمت سرپرستی اداره تامین اجتماعی شهرستان سراب ، برای اولین بار یک زن مدیریت این اداره را عهده دار گردید.

خانم بیرنگ ، دارای ۲۱ سال سابقه خدمتی بوده و پیش از این مسئولیت امور مالی و بیمه شدگان این اداره را عهده دار بودند و قبل از آن نیز در قسمتهای مختلف اداره بعنوان کارشناس و کارشناس خبره ، مشغول خدمت بوده و صاحب تجربه و تخصص می باشد.

گفتنی است که هاشم داداش سرابی سرپرست اداره تامین اجتماعی شهرستان سراب پس از ۳۰ سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگی نائل آمده است و قطعاً زحمات و خدمات این انسان دلسوز و مدیر شایسته از اذهان عمومی اهالی قدرشناس شهرستان سراب پاک نخواهد شد.