گلایه شهروندان از افت فشار آب در سراب

کاربران سراب نیوز با ارسال پیام های متعدد گلایه خود ار از افت فشار آب در برخی از نقاط شهر سراب عنوان کرده و خواستار رسیدگی سریع مسئولین شدند.

یکی از کاربران سراب نیوز در فضای مجازی با ارسال پیامی نوشت:  تو رو خدا مشکل ما پایین شهری ها رو به گوش مسئولین و امام جمعه محترم برسونین تا شاید ایشون پیگیر موضوع شوند. ما از اهالی آپارتمان های مسکن مهر جاده اندراب هستیم. بیشتر از یک ماه است که آب درست حسابی نداریم. مشکلات شرعی رو بیخیال شدیم. دوتا بچه تو خونه داریم بیشتر از ۱ ماهه حموم نبردمشون. بچه شیرخوار داریم و لباساشم نمیتونیم بشوریم. یعنی این مشکل برای بالا شهر و کوچه های خود مسئولین هم هست یا فقط برا فقیر ببچاره هاس؟