حدس و گمان های انتخاباتی

چه کسانی از حوزه انتخابی شهرستان سراب تایید صلاحیت شدند؟

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز فرماندار سراب در مصاحبه ای تعداد نفرات تایید صلاحیت شده از شهرستان سراب را 21 نفر  اعلام داشتند که بعد از جمع آوری اطلاعات این 21 نفر به شرح زیر خواهد بود

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز فرماندار سراب در مصاحبه ای تعداد نفرات تایید صلاحیت شده از شهرستان سراب را ۲۱ نفر  اعلام داشتند که بعد از جمع آوری اطلاعات این ۲۱ نفر به شرح زیر خواهد بود، شایان ذکر است اسامی ذکر شده در این لیست قطعی نبوده و صرفا حدس و گمانه های سراب نیوز  است.

محمد اعظمی
امیر صنعتی مهربانی
محمود طاهری مهربانی
یوسف داودی
طاهر ابراهیم زاده
جواد مکرم
بهروز کرامتی
علیرضا ابهری
محمود صلاح زاده
مجید نصیرپور
ضرغام سلطانی نسب
محمد عبدالهی
احمد حسین پوری
جهان حسین پور خلغلو
فیاض محمدباقری
سید رامین قریشی زاده
محمد فهم ناک مهربانی
رجب جعفری
وهاب صدایی
فرهادنظامی
اکبر نعمتی