پل تاریخی گاودش آباد سراب در آستانه تخریب کامل

تصاویر ارسالی کاربران حاکی از وضعیت وخیم پل تاریخی گاودوش آباد سراب دارد.

با گزارش سراب نیوز، طبق تصاویر دریافتی از کاربران سراب نیوز از پل تاریخی گاودوش آباد متاسفانه وضعیت پل تاریخی گاودوش آباد وخیم و در حال تخریب است.

پیشتر در تاریخ ۱۲ بهمن سال ۱۳۹۹ از این رسانه پیامی مبنی بر وضعیت وخیم پل تاریخی و نیاز رسیدگی سریع مسئولین مخابره شد که تاکنون هیج اقدامی صورت نگرفته است و اگر وضعیت بر این منوال باشد بزودی باید شاهد نابودی این پل تاریخی باشیم.

این پل مربوط دوره صفوی و قاجار است که با شماره ۹۱۸۳ به عنوان آثار ملی ثبت شده است.