رضا شفیع نژاد؛

همکاری با پایگاه های خبری شناسنامه دار اولویت اداره فرهنگ و ارشاد سراب

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان سراب بر لزوم همکاری با پایگاه های خبری شناسنامه دار تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز  به نقل از پیام سراب غلامرضا اقبالی رییس خانه خبرنگاران سراب در نشست مشترک با رضا شفیعی نژاد رییس فرهنگ و ارشاد اسلامی سراب برضرورت ارتقا کمی و کیفی رسانه ها در سراب تاکید و خواستارهمراهی و همکاری فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان حامی اصلی رسانه ها شد.

اقبالی خاصیت رسانه ها را نقد و مطالبه گری و ارائه پیشنهاد در راستای ایفای مسیولین اجتماعی شد.

او یادآور شد: مسئولان باید سعه صدر و تحمل پذیری خود را بالا ببرند و هرنقدی را سنگ اندازی تلقی نکنند و وظیفه ذاتی خبرنگاران را درک کنند.
رضا شفیعی نژاد دراین نشست ضمن اعلام آمادگی برای کمک به ارتقا رسانه ها در سراب گفت:اداره کل مطبوعات استان حامی مطبوعات است و این اداره از نشریات و پایگاه های خبری شناسنامه دارحمایت کاملی می کند و هرجا نیاز باشد درحد توان همکاری می کنیم.