رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان سراب خبر داد؛

هفت راه روستایی در سراب آسفالت شد

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان سراب گفت: در چهار ماه اول امسال راه هفت روستای سه گوش، رازلیق، قلعه جوق، گیندوان، قیزیل گئچی، رزگاه و دمیرچی به طول ۱۹ کیلومتر روکش آسفالت شده است.

به گزارش سراب نیوز، ناصر جبارزاده رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان سراب گفت : برای  اجرای روکش آسفالت این هفت روستا در مجموع ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی همچنین با اشاره به روکش کمربندی سراب به طول هفت کیلومتر و روکش آسفالت گردنه سائین به طول سه و نیم کیلومتر گفت: برای روکش این دو مسیر هم ۶۵ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان سراب با بیان اینکه هم اکنون ۳۳ و نیم کیلومتر راه روستایی در قالب پنج طرح در سطح شهرستان در حال ساخت است گفت: برای اجرای این طرح ها در مجموع بیش از ۵۴ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.