نرخ پیشنهادی جدید انواع نان در شهرستان سراب اعلام شد

کارگروه آرد و نان در محل جهاد کشاورزی سراب در خصوص تعیین نرخ جدید نان در سراب برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز، با برگزاری کارگاه آرد و نان در شهرستان سراب، نرخ جدید انوع نان یارانه ای و نیمه یارانه ای اعلام شد.

زارع تالی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سراب با بیان این که کارگروه آرد و نان با حضور کارشناسان و دستگاه های مربوطه در محل جهاد کشاورزی سراب برگزار شد، گفت: “با توجه به تصمیمات گرفته شده در این جلسه نرخ جدید انواع نان، در سطح یارانه ای یک، نرخ لواش ۱۲۵ گرمی ۳/۵۰۰ ریال و بربری ۵۰۰ گرمی به مبلغ ۱۵/۰۰۰ ریال تعیین و در گروه نانوایی های نیمه یارانه ای نرخ نان لواش ۱۲۵ گرمی ۴/۰۰۰ ریال، بربری ۵۰۰ گرمی ۲۰/۰۰۰ ریال، نان سنگک ۴۸۰ گرمی  ۲۵/۰۰۰ ریال و نان روغنی ۵۶۰ گرمی به مبلغ ۳۰/۰۰۰ ریال تعیین شد”.

وی ادامه داد: نرخ های قطعی نان بزودی در شورای آرد و نان مطرح و در صورت تصویب اعضا و فرماندار نرخ های جدید از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ قابل اعمال و نانوایان با نرخ های جدید اقدام به فروش خواهند کرد.