نتیجه ششمین دوره انتخابات شورای شهر سراب مشخص شد

به گزارش سراب نیوز، ششمین دوره انتخابات شورای شهر سراب در حالی با مشخص شدن نفرات منتخب پایان یافت که برای این انتخابات ۳۵ نفر از اقشار مختلف ثبت نام کرده بودند که در مجموع ۳۴ نفر مرد و ۱ بانو حضور داشتن تا روز آغاز انتخابات ۴ نفر از حضور در انتخابات انصراف دادند. […]

به گزارش سراب نیوز، ششمین دوره انتخابات شورای شهر سراب در حالی با مشخص شدن نفرات منتخب پایان یافت که برای این انتخابات ۳۵ نفر از اقشار مختلف ثبت نام کرده بودند که در مجموع ۳۴ نفر مرد و ۱ بانو حضور داشتن تا روز آغاز انتخابات ۴ نفر از حضور در انتخابات انصراف دادند.

روز جمعه بیست و هشت خرداد همزمان با سراسر کشور انتخابات شورای شهر در شهرهای چهارگانه سراب آغاز شد که در رقابت۳۱ نفره شهر سراب به ترتیب، بهروز کرامتی، داود رفیقی، شهرام اشرافی، ابوالقاسم مرتضوی و امین تقی زاده به عنوان ۵ عضو شورای شهر سراب انتخابت شدند.

از این ترکیب ۳ نفر بهروز کرامتی، داود رفیقی و ابوالقاسم مرتضوی در شورای پنجم نیز حضور داشتند