نادر زارع تالی؛

معرفی ۱۷۷۰ کشاورز سرابی برای دریافت کشاورز کارت ۱۴۲ میلیارد ریالی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سراب عملکرد جذب تسهیلات سامانه سیتا (تبصره18) ، سامانه کارا برای مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، مشاغل خانگی، کشاورز کارت(تسهیلات سرمایه در گردش خرید کود وسم مورد نیاز کشاورزان) را در شهرستان سراب تشریح نمود.

نادر زارع تالی در گفتگو با خبرنگار سراب نیوز با بیان وضعیت عملکرد سامانه سیتا گفت: تصویب ۴۱ طرح دامداری، مرغداری، شیلات، صنایع تبدیلی و غذایی و گلخانه شهرستان سراب از محل اعتبارات تبصره ۱۸ در سامانه سیتا به مبلغ کل ۴۴۲۵۰۰ میلیون ریال که از ۴۱ طرح ۱۸ طرح شامل ۱۰ طرح دامداری، ۳ طرح پرورش ماهی و ۵ طرح مرغداری جمعاً به مبلغ ۴۹۳۰۰ میلیون ریال جذب و به طور متوسط باعث ایجاد اشتغال حداقل سه نفر به طور مستقیم در هر واحد تولیدی شده است.

وی در خصوص عملکرد طرح تسهیلات کسب کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا گفت: جذب تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا در رسته چهارم شامل واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی ، مراکز تولید محصولات گلخانه ای سبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی در سامانه کارا به مبلغ ۵۸۸۰ میلیون ریال به ۱۹ واحد (۹ واحدپرورش ماهی، ۸ واحد پرورش مرغ گوشتی و ۲ واحد گلخانه ای سبزی و صیفی جات) افزایش یافته است.

زارع تالی افزود: جذب تسهیلات از محل اعتبارات مشاغل خانگی به مبلغ ۹۹۰ میلیون ریال برای دوطرح پشتیبان در رشته های فرآوری کننده و بسته بندی سبزیجات (پاک کردن و خشک کردن)، فرآوری کننده (پاک کردن و خشک کردن) و بسته بندی میوه جات و یک طرح مستقل در رشته پرورش گوسفند و بز با ایجاد اشتغال حداقل ۱۱ نفر انجام شده است.

وی به معرفی ۱۷۷۰ کشاورز به مبلغ کل ۱۴۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال جهت دریافت تسهیلات اشاره کرد و افزود: سرمایه در گردش خرید کود وسم مورد نیاز کشاورزان در قالب کشاورز کارت و با سطح تحت پوشش۷۴۹۶٫۵ هکتار که تاکنون برای ۶۱۸ نفر به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال و با سطح پوشش ۳۱۸۴٫۵ هکتار بوده، کشاورز کارت صادر شده است.