مدیرعامل جدید انجمن حمایت از زندانیان شهرستان سراب معرفی شد

مدیرعامل جدید انجمن حمایت از زندادنیان شهرستان سراب توسط هیئت مدیره این انجمن انتخاب شد.

به گزارش سراب نیوز، علیانسب دادستان شهرستان سراب از انتخاب مدیرعامل جدید انجمن حمایت از زندانیان شهرستان سراب خبر داد.

دادستان شهرستان سراب با عنوان این که مردم غیور و ولایت مدار شهرستان همواره یاری رسان زندانیان جرایم غیر عمد بودند، عنوان کرد: از تمام مردم مومن، متدین و شهید پرور شهرستان سراب خواستاریم به مانند همیشه حمایت های خود را از این انجمن جهت کمک به زندانیان جرایم غیر عمد به منظور آزادی و بازگشت به کانون گرم خانواده را دریغ نکنند.

طبق این گزارش مسعود قربانزاده به عنوان مدیرعامل جدید انجمن حمایت از زندانیان شهرستان سراب انتخاب و معرفی شدند