تا انتخابات؛

لحظه به لحظه با انتخابات در شهرستان سراب

پوشش لحظه به لحظه انتخابات در شهرستان سراب، چه کسانی ثبت نام کردند، چه کسانی تایید شده وچه کسانی رای آوردند

صفحه ویژه انتخابات در شهرستان سراب، گزارش لحظه به لحظه انتخابات شهر و روستاهای سراب

۱۳۹۹/۱۲/۲۳
▫️ ثبت نام تعدادی از جوانان شهر برای شرکت در انتخابات شورای شهر سراب
◾️ یکی از اعضای شورای فعلی ثبت نام کرد
▫️ از اعضای دوره اول شورای شهر یک نفر ثبت نام کرده است
◾️ حضور یک بانو از میان ورزشکاران
▫️ مسئول یکی از فروشگاه های سراب برای ششمسن دوره انتخابات شرکت کرد