صابر پرنیان رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی خبر داد؛

فاز نخست نفلین سینت سال آینده به بهره برداری میرسد؟

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: در 27 مگاپروژه استان بیش از 45 هزار میلیارد تومان در حال سرمایه گذاری است که امیدواریم با ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری موجبات رشد و توسعه استان فراهم شود.

به گزارش سراب نیوز،  صابر پرنیان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگاران عنوان کرد: فعال سازی معادن استان در دستور کار قرار گرفته است در این زمینه اختیارات شورای معادن به فرمانداران شهرستان ها محول شده و در هر شهرستان، جلسات کمیته معادن به صورت مرتب تشکیل می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: سال گذشته در حوزه معدن حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی اخذ شده بود و در پنج ماه گذشته هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اخذ شده این موضوع نشان می دهد توقعات از حوزه معدن در استان افزایش یافته است.

پرنیان گفت: نفلین سینیت سراب در حجم بسیار بالایی در استان وجود دارد و این ماده یک محصول استراتژیک است در حال حاضر قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان مجری این پروژه در حال فعالیت است و طبق گزارش اعلام شده در اوایل سال آینده فاز نخست تولید آلومینیوم راه اندازی می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: پیگیر ایجاد شهرک پایین دستی آلومینیوم هستیم که در حوزه مس نیز این موارد را دنبال می کنیم بنا بر این اگر بتوانیم این دو پروژه مهم را در استان نهادنیه کنیم اقتصاد استان متحول می شود.