شهدای طلبه شهرستان سراب

شهدای طلبه شهرستان سراب را بشناسید

در بین شهدای شهرستان سراب شش شهید والا مقام از جامعه روحانیت بودند و بعنوان طلبه در میدان جنگ حضور داشتند، اسامی شهدای طلبه شهرستان سراب به همراه سال تولد و محل شهادت و سایر اطلاعات مربوطه در ذیل آورده شده است.

به گزارش سراب نیوز، شهرستان سراب در طول هشت سال جنگ تحمیلی همواره با تعلیم نیروهای زبده در مقابل دشمن بعثی ایستاده کرده و حال آن که گردان نیروهای تخریب شهرستان سراب همواره در جان فشانی آماده بودند و گردان تخریب را بچه های شهرستان سراب تشکیل می دادند.

در بین شهدای شهرستان سراب شش شهید والا مقام از جامعه روحانیت بودند و بعنوان طلبه در میدان جنگ حضور داشتند، اسامی شهدای طلبه شهرستان سراب به همراه سال تولد و محل شهادت و سایر اطلاعات مربوطه در ذیل آورده شده است.

شهید والا مقام جواد اصیل کیوانی ، متولد سال ۱۳۴۵ در روستای رازلیق و شهادت ۱۳۶۴/۱۱/۲۵  منطقه فاو عملیات والفجر۸ ، این شهید والا مقام از نیروهای اعزامی سپاه پاسداران بودند.

شهید والا مقام علی آراسته متولد سال ۱۳۴۶ در روستای ارزنق و شهادت ۱۳۶۵/۰۲/۰۷ در منطقه اروند رود، عملیات والفجر۸، این شهید والا مقام از نیروهای اعزامی سپاه پاسداران بودند.

شهید والا مقام علی پوراحمدی متولد سال ۱۳۴۷ در روستای اسفستان و شهادت ۱۳۶۵/۰۲/۱۰ در منطقه فاو و عملیات والفجر ۸، این شهید والا مقام از نیروهای اعزامی سپاه پاسداران بودند.

شهید والا مقام داریوش عبدی متولد سال ۱۳۵۰ در روستای ابرغان و شهادت ۱۳۶۵/۱۲/۲۶ در  شلمچه، این شهید والا مقام بعنوان سرباز به مناطق جنگی اعزام شده بودند.

شهید والا مقام عادل محمد شاهی متولد سال ۱۳۴۴ در سراب و شهادت ۱۳۶۵/۰۱/۲۹ در منطقه فاو که این شهید والا مقام از نیروهای اعزامی سپاه پاسداران بودند.

شهید والا مقام سید ناصر الدین فیضی آذر شربیانی متولد سال ۱۳۴۴ در شربیان و شهادت ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه، عملیات کربلای ۵ ، این شهید والا مقام از نیروهای اعزام سپاه پاسداران بودند.