تا انتخابات؛

سعید مرتضوی وارد گود انتخابات شد

یکی از اعضای کادر درمان شهرستان سراب برای دومین بار جهت حضور در بدنه شورای شهر سراب اعلام آمادگی کرد.

به گزارش سراب نیوز، سعید مرتضوی از کادر درمان دانشکده علوم پزشکی شهرستان سراب (پرستار) در بیمارستان امام خمینی ره سراب فعالیت می کند با حضور در فرمانداری شهرستان سراب برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شورای شهر سراب ثبت نام کرد.