درخواست ایجاد دانشگاه فرهنگیان در سراب کلید خورد

در دیدار نماینده سراب با رئیس دانشگاه فرهنگیان مطرح شد: درخواست ایجاد دانشگاه فرهنگیان در شهرستان سراب

به گزارش سراب نیوز، یوسف داودی نماینده سراب با دکتر خیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان دیدار و از وی خواست تا زمینه راه اندازی شعبه دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم) را در شهرستان سراب فراهم آورد.

این گزارش حاکی است مدرسه ابوریحان بیرونی که به تازگی بعد از سال ها معطلی احداث و آماده بهره برداری شده، محل مناسبی برای این دانشگاه پیشنهاد شده است، درصورتی که این خواسته محقق شود گام بسیار زیربنایی و مهمی برای توسعه منطقه سراب خواهد بود