رئیس کمیته امداد سراب؛

حل فقر اقتصادی با ریشه کنی فقر فرهنگی میسر می شود

رئیس کمیته امداد سراب در جلسه تجلیل از حیرین شهرستان سراب عنوان کرد، حل فقر اقتصادی با ریشه کنی فقر فرهنگی میسر می شود.

به گزارش سراب نیوز، دکتر زالی رییس کمیته امداد شهرستان سراب در جلسه تجلیل از خیرین شهرستان سراب با ارائه گزارشی از تلاش همکاران و خیرین کمیته امداد شهرستان، اظهار داشت: در شرایط کرونایی هیچ دانش آموزی بدون تبلت و گوشی نماند و این مهم توسط کشاورزان و زکات پرداختی این عزیزان مقدور شد.

وی با اشاره به لزوم خودکفایی مددجویان، گفت: کمک به ریشه کنی فقر فرهنگی را گام مهمی در ریشه کنی فقر اقتصادی می دانیم.

زالی در پایان بر لزوم حمایت از ایتام در قالب کمک های ماهانه تاکید و از تمامی خیرین و مراکز نیکوکاری که بیش از ۸۰درصد نیاز اهالی منطقه را تامین می کنند، قدردانی کرد.