بررسی مشکلات منطقه مهربان با حضور نماینده شهرستان سراب

نماینده شهرستان سراب ومهربان درمجلس شورای در بررسی مشکلات منطقه مهربان گفت:با تخصیص ۲۰ میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان بزودی مراکز بهداشتی و درمانی و خانه بهداشت در روستا‌های ارزنق، جمال آباد، دمیرچی، برنج احداث خواهد شد.

به گزارش سراب نیوز، داودی نماینده شهرستان سراب ومهربان درمجلس شورای گفت:بیمارستان شهر مهربان موفقت نامه‌ها و مجوزش صادر شده است و امیدواریم بزودی عملیات اجرایی آن آغاز شود.

اوافزود:باتوجه به اینکه برای احداث بیمارستان شهر مهربان خیرین وارد عمل شده اند احداث بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی این شهر جزء اولویت‌های اصلی می‌باشد که تقدیم مردم شهر مهربان می‌شود.

اوگفت:در خصوص آب شرب در شهرستان دارای مشکلاتی هستیم که با دستور رئیس جمهور محترم مجوز برداشت از آب‌های سطحی جهت استفاده در آب شرب نهیا شده و امیدواریم این پروژه بزودی در سطح شهرستان اجرا شود

نماینده شهرستان سراب ومهربان درمجلس شورای  در ادامه گفت: یکی از دغدغه‌های مردم شهر مهربان ساختمان دبستان قدیمی آزادی می‌باشد طی برنانه ریزی‌های صورت گرفته و با ورود خیرین انشاء دبستان آزادی تا مهر ۱۴۰۱ احداث و تحویل مردم شریف این شهر خواهد شد.