اهدای ۴۶ کپسول اکسیژن به مراکز درمانی توسط خیرین سراب

در یک حرکت خداپسندانه خیرین شهرستان سراب تعداد 46 کپسول اکسیژن،  500 دست لباس ایزوله بیمارستانی، 3 هزار و 500 عدد ماسک سه لایه و N95 جمعا به ارزش 780 میلیون ریال به دانشکده علوم پزشکی شهرستان سراب اهدا کردند.

به گزارش سراب نیوز در پی اعلام عمومی فرماندار شهرستان سراب مبنی بر نیاز فوری مراکز درمانی شهرستان سراب به ۱۰۰ کپسول اکسیزن جهت مداوای بیماران مبتلا به ویروس کرونا، سریعا کمپین های کمک رسانی در سطح شهرستان فعال شدند.

به کمک این کمپین ها توسط خیرین شهرستان سراب تعداد ۴۶ کپسول اکسیزن تهیه و در اختیار مراکز درمانی شهرستان قرار گرفت

همچنین در این بین خیرین بزرگوار تعداد  ۵۰۰ دست لباس ایزوله بیمارستانی و ۳ هزار و ۵۰۰ عدد ماسک سه لایه و N95 جمعا به ارزش ۷۸۰ میلیون ریال اهدا کردند.