اعضای هیات نظارت بر ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرستان سراب مشخص شدند

اعضای هیات نظارت بر ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرستان سراب مشخص شدند

به گزارش سراب نیوز، با حکم رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، آقایان: جواد حقی، عبدالرضا وکیل آزاد سرابی، جواد وفوری، محمد جوانشیر و خانم صفوره رزاق پور به عنوان پنج عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان سراب انتخاب شدند.

انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در اجرای ماده ۵۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انجام می شود

گفتنی است انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.