اجرای صدور اسناد مالکیت زمین‌های کشاورزی بصورت پایلوت در شهرستان سراب

مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی گفت:براساس تفاهم نامه سازمان ثبت اسناد و املاک با وزارت جهاد کشاورزی،صدور اسناد مالکیت زمین‌های کشاورزی بصورت پایلوت در شهرستان سراب در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار سراب نیوز،محمد افخمی  مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی گفت: مدارک و نقشه‌های ۶۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان سراب تهیه و تجمیع شده است که جهت صدور اسناد مالکیتی درمرحله بررسی و ثبیت است.

یحیوی فرماندار سراب با اشاره به ضرورت تخریب و نوسازی ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان افزود: قدمت این ساختمان بالای ۵۰ سال است که در اثر زلزله آبان ماه سال گذشته نیز اسیب دیده و با توجه به افزایش حجم مراجعات ثبتی و قضایی به این اداره، نیازمند بازسازی است.