افت سطح آب سفره‌های زیر زمینی شهرستان سراب

نماینده مردم سراب از کاهش ۱۲۰ میلیون مترمکعبی آب در سفره‌های زیر زمینی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار سراب نیوز، یوسف داودی نماینده مردم سراب گفت: در ۲۵ سال گذشته حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب در سفر‌ه های زیر زمینی این شهرستان خصوصا شهر‌های سراب، دوزدوزان وشربیان کاهش پیداکرده است.

او با اشاره به تهدیدات زیست محیطی و عواقب ناشی از فرو نشست زمین افزود:در سال ۷۵ سطح آب سفره‌های زیرزمینی ۴۲ متر بوده که هم اکنون به ۹۸ متر افت دارد.

او از مسئولین وزارت نیرو و آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی خواست جهت جلوگیری از فرونشست زمین در دشت‌های این شهرستان با ارائه طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی راه علاجی پیدا کنند.

نماینده مردم سراب از کشاورزان منطقه نیز خواست با استفاده از روش‌های نوین آبیاری میزان راندمان آب مصرفی کشاورزی را کاهش دهند