کل : 1303 امروز : 0
  • تاریخ : سه شنبه - ۲۹ - خرداد - ۱۴۰۳
  • کاهش حجم آب دریاچه ارومیه

    کاهش حجم آب دریاچه ارومیه در پی کاهش بارندگیها

    کاهش حجم آب دریاچه ارومیه در پی کاهش بارندگیها

    در پی کاهش بارندگی هادر سال آبی جاری ، حجم آب دریاچه ارومیه یک میلیارد مترمکعب کاهش یافت .

    برو بالا