کل : 1303 امروز : 0
  • تاریخ : پنج شنبه - ۳۱ - خرداد - ۱۴۰۳
  • چهارراه ساعت

    اعتراض کسبه به طرحی که شهروندان خواهان اجرای آن هستند!

    اعتراض کسبه به طرحی که شهروندان خواهان اجرای آن هستند!

    سراب نیوز - تعدادی از کسبه جد فاصل چهارراه ساعت تا فردوسی سراب با امضای نامه ای خواهان لغو پروژه سنگ فرش حد فاصل دو چهارراه شدند.

    برو بالا