کل : 1278 امروز : 0
  • تاریخ : سه شنبه - ۱۵ - اسفند - ۱۴۰۲
  • سهمیه شکر زنبور داران

    توزیع شکر یارانه ای بین زنبورداران مراغه ای

    توزیع شکر یارانه ای بین زنبورداران مراغه ای

    930 تن شکر یارانه ای بین زنبورداران مراغه ای توزیع می شود.

    برو بالا