کل : 1303 امروز : 0
  • تاریخ : جمعه - ۲۹ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساخت واحد های آموزشی برای مناطق صعب العبور سیستان و بلوچستان

    ۲۷ واحد آموزشی برای مناطق صعب العبور سیستان و بلوچستان

    ۲۷ واحد آموزشی برای مناطق صعب العبور سیستان و بلوچستان

    27 واحد آموزشی در جنوب سیستان و بلوچستان ساخته می شود.

    برو بالا