کل : 1278 امروز : 0
  • تاریخ : یکشنبه - ۱۳ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساخت واحد های آموزشی برای مناطق صعب العبور سیستان و بلوچستان

    ۲۷ واحد آموزشی برای مناطق صعب العبور سیستان و بلوچستان

    ۲۷ واحد آموزشی برای مناطق صعب العبور سیستان و بلوچستان

    27 واحد آموزشی در جنوب سیستان و بلوچستان ساخته می شود.

    برو بالا