کل : 1303 امروز : 0
  • تاریخ : جمعه - ۲۵ - خرداد - ۱۴۰۳
  • بازار هفتگی مهربان

    بازگشایی بازار هفتگی مهربان بعد از شش ماه تعطیلی

    بازگشایی بازار هفتگی مهربان بعد از شش ماه تعطیلی

    بازگشایی سه شنبه بازار هفتگی مهربان بعد از شش ماه تعطیلی، بازار های هفتگی شهرستان سراب با دستور ستاد مقابله با کرونا مجددا بازگشایی شدند

    برو بالا