کل : 1303 امروز : 0
  • تاریخ : یکشنبه - ۲۷ - خرداد - ۱۴۰۳
  • انتخاب مدیر مناسب

    چرا قادر به انتصاب مدیران مناسب نیستیم؟

    چرا قادر به انتصاب مدیران مناسب نیستیم؟

    همیشه انتصاب مدیران در سطوح مختلف دارای حاشیه هایی بوده است. غالبا به نظر می رسد مدیران جدید دارای کارآیی لازم، حتی در سطح مدیر سابق نیز نیستند. در شهرستانها و مدیران شهرستانی این مسئله شایع تر است.

    برو بالا