صفحه نخست » هدایای ماکسیم به رانندگان

راننده عزیز ماکسیم نمایندگی شهرستان سراب، سلام

طرح جدید ماکسیم ویژه رانندگان شهرستان سراب به صورت زیر است:

فرض کنید یک سرویس معمولی از نرخ آن ۱۲ هزار تومان است، شما با انجام این سرویس ۱۲ هزار تومان از مشتری و بعد از تایید پایان سفر بلافاصله مبلغ ۴ هزار تومان از ما بعنوان هدیه دریافت خواهید کرد

در واقع شما از این سرویس مبلغ ۱۶ هزار تومان درآمد خواهید داشت.

 

توجه داشته باشید: 

  1. در اپلیکیشن تاکسی درایور رانندگان مبلغ هر سرویس بصورت کامل نوشته شده است، بعنوان نمونه برای یک سرویس نوشته مبلغ ۱۶ هزار تومان و در جزئیات آن نوشته ۱۲ هزار تومان بصورت نقدی و ۴ هزار تومان واریز به حساب کاربری راننده، شما موظف هستید آن ۱۲ هزار تومان ( یا هر مبلغی که نوشته واریز نقدی ) فقط آن را از مشتری دریافت کنید.
  2. توجه داشته باشید این هدیه فقط برای سرویس های انجام یافته است.
  3. توجه داشته باشید میزان اعتبار هدیه از ۴ هزار تومان تا ۱۰ هزار تومان متغییر استو.
  4. توجه داشته باشید درصورت اینکه از مشتری مبلغی اضافه اخذ گردد دوباره مبلغ در بار اول جریمه و دفعه دوم بمدت دو هفته پنل شما مسدود و دفعه سوم کلا دسترسی شما گرفته خواهد شد.