یوسف داودی برای دومین بار متوالی نماینده شهرستان سراب شد

به گزارش نیوز سراب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخاباتی شهرستان سراب در حالی با برتری یوسف داودی نماینده دور دهم سراب پایان یافت که در این حوزه رقابت بر سر تصاحب کرسی سبز بهارستان به بیشترین حد خود رسیده بود   در انتخابات یازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی از حوزه […]

به گزارش نیوز سراب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخاباتی شهرستان سراب در حالی با برتری یوسف داودی نماینده دور دهم سراب پایان یافت که در این حوزه رقابت بر سر تصاحب کرسی سبز بهارستان به بیشترین حد خود رسیده بود

 

در انتخابات یازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی از حوزه شهرستان سراب در مرحله ثبت نام ۳۲ نفر ثبت نام کرده بودند که بعد از مراحل تایید صلاحیت و همچنین تا روز چهارشنبه این میزان به ۱۱ نفر کاهش پیدا کرد اما از بین این ۱۱ نفر سه نفر بعنوان مدعی اصلی کسب آرا بودند

 

دکتر یوسف داودی که بعنوان نماینده دور دهم پا در میدان رقابت گذاشته بود توانست با کسب بیش از ۲۰ هزار و ۲۰۸  رای بار دیگر بعنوان نماینده مردم سراب به مجلس راه یابد این در حالی است که بعد از زمان انواری هیچ نماینده ای نتوانسته بود برای دو سری متوالی از شهرستان سراب بعنوان نماینده انتخاب شود .

 

در سمت دیگر مجید نصیرپور سردهایی که سابقه نمایندگی دور هشتم را در کارنامه خود دارد رقیب جدی داودی برای کسب آرای شهرستان بود بطوری که رقابت بین این دو نامزد بسیار بیشتر از سایر نامزد ها بود که در آخر نصیرپور توانست ۱۶ هزار رای اخذ کند

 

قطب سوم انتخابات سراب محمد عبدالهی از بخش مهربان بود که توانست  ۱۴ هزار رای از صندوق ها برای خود کسب کند