گلایه کاربران از انباشت زباله در میدان آزادی

گلایه اهالی منطقه میدان آزادی و رانندگان خطوط بین شهری شهریار از وضعیت نامناسب سطل زباله در منطقه و انباشت زباله

یکی از کاربران سراب نیوز در فضای مجازی با ارسال پیامی نوشت: اینجا ابتدای میدان آزادی و محل پایانه مسافربری خطوط بین شهری سراب به تبریز است، این وضعیت سطل زباله این منطقه است که از بوی گند این نمی توانیم نه مسافر سوار کنیم و نه در محل توقف داشته باشیم.

 

به هر کسی هم از مسئولین اطلاع داده ایم بین هم پاسکاری کرده اند، لطفا با درج پیام به گوش مسئولین برسانید که شهر فقط علوی یا گلها نیست بلکه ورودی شهر از همه نقاط شهر باید مهم باشد نه اینکه ورودی شبیه روستای بیش نیست.