گلایه مردم از سد معبر در خیابان ها و معابر سراب

تعداد زیادی از شهروندان با ارسال پیام های متعدد نسبت به خیابان خواری در شهر سراب گلایه داشته و از خواستار مسئولین برخورد با این گونه افراد هستند.

یکی از کاربران سراب نیوز در فضای مجازی با ارسال عکس فوق نوشت:  از مسئولین محترم و برخی شهروندان بابت پشتکار فراوان در جهت زیباسازی شهر، که پیاده رو هارا تبدیل به بازار روز کرده اند تشکر می‌کنیم.

متاسفانه سد معبر چه در خیابان و چه معابر و چه پیاده روهای سراب یک معضل بزرگ است که علارغم درخواست زیاد مردم از مسئولین برای کنترل و جلوگیری از سد معبر، متاسفانه تاکنون اقدام شایسته و ثابتی در جهت رفع مشکل سد معبر صورت نگرفته است.