گلایه اهالی مهربان از محل واکسیناسیون و تست کرونا

یکی از کانال های محلی شهر مهربان از گلایه اهالی مهربان از ایجاد یک بخش در شهر برای اخذ تست کرونا و تزریق واکسن کرونا برای متقاضیان در یک ساختما خبر داد

به گزارش سراب نیوز، کانال المهدی که یکی از کانال های محلی شهر مهربان است با انتشار پیامی نوشت: امروز در بهداری شهر مهربان افرادی که برای تست بیماری کرونا آمده بودند و اکثرشان هم مثبت بودند، با افرادی که برای زدن واکسن آمده بودند تداخل داشتند.
این عامل باعث ازدیاد جمعیت و تجمع در داخل سالن بهداری می شود و با توجه به رویارویی این دو گروه باهم، افرادی که برای تست کرونا آمده اند این ویروس را به افراد سالمی که برای زدن واکسن آمده‌اند منتقل خواهند کرد.
از مسئولین ذیربط مرکز بهداشتی و درمانی شهرمهربان درخواست میشود حل این موضوع اساسی را در راس برنامه‌های خود قرار دهد.