گزارش تصویری از مه گرفتگی شدید سراب

سراب نیوز" از ساعاتی قبل شاهد احاطه مه غلیظ در سطح شهر سراب هستیم که این مه گرفتگی دامنه دید افقی را به کمتر از چند متر کاهش داده است.