گزارشی از چهارشنبه سوری در سراب

مراسم چهارشنبه سوری این منطقه برگرفته از مراسمات باستانی و محلی میباشد. مردم آذربایجان و سراب به طور کلی در چهارشنبه آخر سال (اسفند) جشن می‌گرفتند که به دلیل پیشرفت تکنولوژی در قرن بیست و یکم تا حدودی از بین رفته اند. اگر به فلسفه این مراسم ها نگاه کنیم می بینیم مردم آذربایجان در هفته اول چهارشنبه چیله قووان یعنی هفته ای که چله زمستان را فراری میدهد

به طور کلی مراسمو و جشن های مردم این دیار برگرفته از مراسمات کهن و باستانی که تا امروز ادامه دارد، اعیاد اسلامی ، آداب و رسوم ، سُنَن محلی و منطقه می باشد.

مراسم چهارشنبه سوری این منطقه برگرفته از مراسمات باستانی و محلی میباشد. مردم آذربایجان و سراب به طور کلی در چهارشنبه آخر سال (اسفند) جشن می‌گرفتند که به دلیل پیشرفت تکنولوژی در قرن بیست و یکم تا حدودی از بین رفته اند. اگر به فلسفه این مراسم ها نگاه کنیم می بینیم مردم آذربایجان در هفته اول چهارشنبه چیله قووان یعنی هفته ای که چله زمستان را فراری میدهد با آیین های خاصی جشن میگرفتند. چهارشنبه هفته دوم را کوله چارشنبه یعنی چهارشنبه کوتوله و چهارشنبه هفته سوم را موشتولوقچی چارشنبه یعنی چهار شنبه پیام آور و چهارشنبه آخر سالو آخیر چارشنبه می نامیدند.

این نامگذاری در آذربایجان با رنگ های طبیعت نیز ارتباط دارد که رنگ سفید، سیاه، خاکستری و سرخ متبلور است. اما فارغ از این در رسومات محلی این منطقه رسم بود که خانواده داماد در آخیر چارشنبه خنچه همراه تخم مرغ رنگی و … را به تازه عروسان می دادند. همچنین جوانان و نوجوانان در شب به بام خویشان و همسایگان رفته و دستمالی را از دریچه آویزان می کردند و صاحبخانه تعدادای گردو و بادام و … به دستمال می بست میگفت: چک الله مطلب وئرسین یعنی انشاء الله به آرزوی خود برسی. این مراسم به زبان ترکی شال سالاماق نامیدا می شود. از رسم های دیگر می توان به پریدن از آتش و خواندن شعر معروف آتیل باتیل چارشنبه بختیم آچار چارشنبه و … اشاره کرد. متاسفانه این مراسم ها تا حدودی از بین رفته اند و در بعضی از روستاها و شهرهای کوچک این مراسم برگزار می شود.