کشف و ضبط ۲مزرعه غیرمجاز رمز ارز در مشهد

کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ۲مزرعه غیرمجاز رمزارز در مشهد با ۲۰دستگاه استخراج رمز ارز به ارزش ۶میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

به گزارش سراب نیوز و به نقل از صداوسیما؛ بخشعلی بیاتی افزود: در یکی از این مزارع ۱۰دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز بهارزش پنج میلیارد ریال و دیگری نیز ۱۰دستگاه غیرمجاز رمزارز به ارزش یک میلیارد ریال از یک واحد صنعتی واقع در محور غربی مشهد کشف شد.

وی بیان کرد:کشف این مزارع در گشت مشترک بازرسان معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی، حراست توزیع نیروی برق مشهد انجام گرفت.
وی خاطرنشان کرد:در فروردین ماه امسال ۳۶۱دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در مشهد کشف و ضبط شده است.