کشف سه شی‌ء تاریخی در بندر سیراف

مدیر پایگاه ملی میراث فرهنگی سیراف گفت: سه شیء تاریخی- فرهنگی در محدوده بافت تاریخی بندر سیراف کشف شد.
به گزارش سراب نیوز و به نقل از صداوسیما؛ سیدمهدی آذریان بیان کرد: در بررسی‌های انجام گرفته در محدوده بافت تاریخی بندر سیراف، سه شیء تاریخی- فرهنگی کشف شد.
وی افزود: این آثار تاریخی شامل دو قطعه گچ‌بری و یک شیء سنگی است که پس از انتقال به دفتر پایگاه پاکسازی شد.
مدیر پایگاه ملی میراث فرهنگی سیراف ادامه داد: یکی دیگر از اشیاء کشف شده، سنگی دست‌کندی از جنس سنگ آهک است که بر اساس شواهد موجود برای تهیه نان استفاده می‌شده است.
وی عنوان کرد: قرون اولیه اسلامی یعنی قرن اول تا چهارم هجری دوران شکوه و اوج بندر سیراف بوده است و در آن دوران تاجران و افراد متمول عمارت‌هایی بنا می‌کردند که گاه چهار یا پنج طبقه داشته است و برای تزیین این بنا‌ها از تزیینات گچ‌بری استفاده می‌بردند، به همین دلیل قطعات بسیاری از این تزیینات تا کنون در بافت تاریخی این بندر کشف شده است.