کاهش چشمگیر تلفات جاده ای در شهرستان سراب

به گزارش نیوز سراب سروان پاشایی رئیس پلیس راه شهرستان سراب در جلسه اداری عنوان کرد ؛ آمار تلفات جاده ای شهرستان سراب در مقایسه با سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است . سروان پاشایی کاهش تلفات جاده ای شهرستان سراب نسبت به سال گذشته را رقمی قابل اعلام کرد و این کاهش را […]

به گزارش نیوز سراب سروان پاشایی رئیس پلیس راه شهرستان سراب در جلسه اداری عنوان کرد ؛ آمار تلفات جاده ای شهرستان سراب در مقایسه با سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است .

سروان پاشایی کاهش تلفات جاده ای شهرستان سراب نسبت به سال گذشته را رقمی قابل اعلام کرد و این کاهش را حاصل تلاش های شبانه روزی همکاران پلیس راه و الطاف خداوند و همکاری مردم با پلیس راه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برشمرد .

وی ادامه داد همکاران پلیس راه سراب شبانه روزی با حضور در مسیر های حادثه خیز علاوه  بر تامین امنیت جاده ای به یاری همشهریان و  مسافران می پردازند و با توجه به آغاز بارش ها همکاران پلیس راه به مانند سال های گذشته تمام تلاش خود را برای کمک رسانی خواهند کرد  ./اصغر برزگر